Vítejte na stránkách Křižovnické pomoci. Aktuálně zahajujeme činnost Křižovnické půjčovny kompenzačních pomůcek (seznam a výpůjční podmínky viz samostatné odkazy). V plánu je dále otevření sociálního poradenství (zvláště v souvislosti s problematikou nemocí a zdravotních postižení). Ve střednědobém horizontu pak i otevření Křižovnického domácího hospice. Činnost jednotlivých služeb budeme zahajovat postupně dle našich personálních i jiných kapacit.

Děkujeme za Vaši přízeň, modlitby a eventuálně i finanční podporu.